Recent Changes

Monday, March 26

 1. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited Hva sier Kunnskapsløftet? ... digitale verktøy til i arbeid med å lage - Elevene skal kunn…

  Hva sier Kunnskapsløftet?
  ...
  digitale verktøy tili arbeid med å lage
  - Elevene skal kunne lage visuelle framstillinger av to eller flere tidligere elvekulturer ved hjelp av digitale verktøy
  Andre kompetansemål ikke sier noe spesielt om hvilke metoder man skal bruke, men fint kan løses ved å bruke digitale verktøy som i samfunnskunnskap etter 10.årstrinn:
  (view changes)
 2. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... - Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy - Beskrive hvordan steinalderfolk…
  ...
  - Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy
  - Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
  Oppgave: Lage en tegneserie i creaza der man kombinerer bilder, fagtekst og figurer. Lese inn fagtekst i audacity. Legge bildene og lydene inn i Moviemaker, lage en film
  3. Geografi
  Mål etter 7.trinn
  -Fortelle om regnskog, gresslette, ørken og andre landskapstyper og forklare hvordan menneske nytter seg av dem.
  Landsskapstyper - vennskjema on Prezi
  Oppgave: Lage en tegneserie i creaza der man kombinerer bilder, fagtekst og figurer. Lese inn fagtekst i audacity. Legge bildene og lydene inn i Moviemaker, lage en film. 3. Velg4. For læreren
  Velg
  deg et
  (view changes)
 3. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... - Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy - Beskrive hvordan steinalderfolk…
  ...
  - Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy
  - Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
  Oppgave:3. Geografi
  Mål etter 7.trinn
  -Fortelle om regnskog, gresslette, ørken og andre landskapstyper og forklare hvordan menneske nytter seg av dem.
  Landsskapstyper - vennskjema on Prezi
  Oppgave:
  Lage en
  ...
  en film.
  3. Oppgave
  Velg
  3. Velg deg et
  ...
  til et delmåldemål du ønsker
  ...
  av et av de digitale
  ...
  kan du invitereinvitetere flere kolleger
  ...
  få prøve seg.seg

  (view changes)

Thursday, March 22

 1. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte et aktuelt samfunnsproblem. Oppgaven er laget i Slid…
  ...
  Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte et aktuelt samfunnsproblem. Oppgaven er laget i Sliderocket, og skal besvares av eleven i Wikispaces.
  2. Historie
  ...
  4. trinn.
  -

  -
  Presentere historiske
  ...
  digitale verktøy
  - Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
  Oppgave: Lage en tegneserie i creaza der man kombinerer bilder, fagtekst og figurer. Lese inn fagtekst i audacity. Legge bildene og lydene inn i Moviemaker, lage en film.
  3. Oppgave
  Velg deg et kompetansemål som du bryter ned til et delmål du ønsker elevene skal jobbe mot. Lag en oppgave som skal løses ved hjelp av et av de digitale verktøyene nevnt i listen over. Ønsker du å bryne deg på disse verktøyene selv kan du invitere flere kolleger til å lage oppgaver. Løs deretter hverandres oppgaver før du lar elevene få prøve seg.

  (view changes)

Monday, March 19

 1. page space.menu edited Wikispaces - enkel innføring Sammensatte tekster i samfunnsfagene Nettvett Alternativ og suppl…
  Wikispaces - enkel innføring
  Sammensatte tekster i samfunnsfagene
  Nettvett
  Alternativ og supplerende kommunikasjon i Sykehusskolen
  (view changes)
 2. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... - YouTube, Flickr creative commons, Picasa, NRK-skole Statistikk og grafisk framstilling - E…
  ...
  - YouTube, Flickr creative commons, Picasa, NRK-skole
  Statistikk og grafisk framstilling
  - Excel, TwtpollTwtpoll, Google spreadsheet
  Interaktive kart
  Google earth, Google maps, Kart i skolen

  Tips og forslag
  1. SamfunnsfagSamfunnskunnskap
  Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte et aktuelt samfunnsproblem. Oppgaven er laget i Sliderocket, og skal besvares av eleven i Wikispaces.
  2. Historie
  Mål etter 4. trinn.
  - Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy
  - Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
  Oppgave: Lage en tegneserie i creaza der man kombinerer bilder, fagtekst og figurer. Lese inn fagtekst i audacity. Legge bildene og lydene inn i Moviemaker, lage en film.

  (view changes)
 3. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... - Excel, Twtpoll Tips og forslag 1. Samfunnsfag Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte …
  ...
  - Excel, Twtpoll
  Tips og forslag
  1. Samfunnsfag
  Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte et aktuelt samfunnsproblem. Oppgaven er laget i Sliderocket, og skal besvares av eleven i Wikispaces.

  (view changes)
 4. page Sammensatte tekster i samfunnsfagene edited ... I samfunnsfagene har man store muligheter til å la elevene bruke digitale verktøy til å lage e…
  ...
  I samfunnsfagene har man store muligheter til å la elevene bruke digitale verktøy til å lage egne produksjoner. I Kunnskapsløftet gis det rom for dette i arbeid med de grunnleggende ferdighetene, og også innenfor de ulike kompetansemålene. Noen kompetansemål er veldig konkrete som i historie etter 7.årstrinn:
  - Elevene skal kunne lage visuelle framstillinger av to eller flere tidligere elvekulturer ved hjelp av digitale verktøy
  Mens andreAndre kompetansemål ikke
  - Elevene skal kunne velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over dem ved å bruke ulike kilder
  Av de grunnleggende ferdighetene er det spesielt det å kunne uttrykke seg skriftlig, bruke digitale verktøy og å kunne regne som særlig egner seg til å skape sammensatte digitale tekster.
  Å kunne uttrykke seg skriftlig i samfunnsfag innebærer blant annet at man skal kunne "presentere eget arbeid tydelig og forståelig for andre". Man kan kombinere dette med å kunne bruke digitale verktøy. Elevene skal kunne "bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper til å utarbeide, presentere og publisere egne og felles multimediale produkt". Å kunne regne i samfunnsfag innebærer for eksempel "å kunne lage tabeller og grafiske framstillinger".
  Hvilke programmer egner seg?
  Presentasjonsprogrammer:
  - Power point, Prezi, Glogster, Sliderocket, Blogger, Wikispaces, Facebook
  Video og fotohistorier:
  - Creaza, Moviemaker, Photostory, Audacity, Animoto
  Tegneserie/tegnefilmverktøy
  - Creaza, Pixton, GoAnimate, Paintshop pro
  Film og bilderessurser
  - YouTube, Flickr creative commons, Picasa, NRK-skole
  Statistikk og grafisk framstilling
  - Excel, Twtpoll
  Tips og forslag

  (view changes)

More