1. Innføring - Hva er Wiki og Wikispaces?
  2. Innføring - Bli medlem/opprette en wiki.
  3. Innføring - Lag en ny side med tekst og bilde og lenke.
  4. Innføring - Legg til en video (embedfil).
  5. Innføring - Legg lenke til siden din i hovedmenyen
  6. Arbeidsoppgaver

1. Hva er Wiki og Wikispaces?

Wiki er hawaiisk og betyr kjapp. En wiki er en eller flere nettsider der leseren selv har muligheten til å bidra med, og endre på innhold. Wikier er også kjent for å gjøre det enkelt å lenke sider og koble til innhold. Wikiteknologien blir derfor kalt "to-veis-web". Et viktig prinsipp er at hvem som helst, når som helst kan redigere sider. Alle og ingen eier sidene. Flere skribenter utvikler innholdet sammen. Ved å gjøre nettpublikasjon enkelt og gi denne muligheten til alle, åpner wiki for to-veis-kommunikasjon og samarbeid på nett. Wikier kan også bli brukt internt i bedrifter, skoler og organisasjoner for å forenkle samarbeid og kunnskapsdeling og for å samle på denne kollektive kunnskapen som en ressurs for fremtiden. Gjennom wiki kan man samarbeide rundt dokumenter, komme frem til avgjørelser og holde hverandre oppdaterte

Wikispaces er en leverandør av wikiteknologien som er enkel og bruke og derfor har mange millioner wikier knyttet til seg verden over. Mange norske skoler liker å bruke Wikiepaces til å lage sin wiki. Det finnes andre leverandører også, som f.eks Wikidot.

Opplysninger er hentet fra den største wikien av alle: Wikipedia.

2. Bli medlem/opprette en wiki.

Ønsker du å bli medlem av en wiki for å kunne få lov til å legge redigere tekst, bilder og video, må du i utgangspunktet få en invitasjon av wiki-eier. I vårt tilfelle er det hjemmesideansvarlig som sender ut invitasjoner til å legge ut informasjon på skolens wiki. http://sykehusskolen.wikispaces.com.
Når du har fått en invitasjon trykker du på lenken i e-posten din. Du blir sendt videre til Wikispaces.


innloigging2.jpg

Her blir du bedt om å lage et brukernavn og passord. Når du har gjort dette kan du logge inn på Sykehusskolens wiki. Du kan også bruke brukeridentiteten din til å opprette egen wiki.

Når du logger på din brukerkonto vil du få opp "My dashboard". Der ser du hvo rmange wiker du er medlem av/eier. Klikk på den wikien du vil redigere. I dette tilfellet vil det være Sykehusskolen.

aapningsside.jpg

3. Hvordan lage en ny wikiside med tekst og bilde?4. Hvordan bygge inn (legge til embed-kode) video, lyd, andre elementer i Wikispaces?5. Hvordan legge lenke til siden din i hovedmenyen?6. Arbeidsoppgaver.

Du skal velge faget du er fagansvarlig for og opprette en wikiside på Sykehusskolens wiki. Du skal legge til tekst, bilde og video, samt lenke til hovedmenyen. For å få til dette må du først opprette en brukertilgang til Sykehusskolens wiki. Følg oppskriften i punkt 2. Bruk ellers instruksjonene over til å fullføre oppgaven. Du kan spørre veileder hvis du sitter fast, men du skal først prøve selv ved hjelp av instruksjonene på denne siden.