Hva sier Kunnskapsløftet?


I samfunnsfagene har man store muligheter til å la elevene bruke digitale verktøy i arbeid med å lage egne produksjoner. I Kunnskapsløftet gis det rom for dette i arbeid med de grunnleggende ferdighetene, og også innenfor de ulike kompetansemålene. Noen kompetansemål er veldig konkrete som i historie etter 7.årstrinn:

- Elevene skal kunne lage visuelle framstillinger av to eller flere tidligere elvekulturer ved hjelp av digitale verktøy

Andre kompetansemål ikke sier noe spesielt om hvilke metoder man skal bruke, men fint kan løses ved å bruke digitale verktøy som i samfunnskunnskap etter 10.årstrinn:

- Elevene skal kunne velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over dem ved å bruke ulike kilder

Av de grunnleggende ferdighetene er det spesielt det å kunne uttrykke seg skriftlig, bruke digitale verktøy og å kunne regne som særlig egner seg til å skape sammensatte digitale tekster.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i samfunnsfag innebærer blant annet at man skal kunne "presentere eget arbeid tydelig og forståelig for andre". Man kan kombinere dette med å kunne bruke digitale verktøy. Elevene skal kunne "bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper til å utarbeide, presentere og publisere egne og felles multimediale produkt". Å kunne regne i samfunnsfag innebærer for eksempel "å kunne lage tabeller og grafiske framstillinger".

Hvilke programmer egner seg?


Wordle: presentation

Presentasjonsprogrammer:

- Power point, Prezi, Glogster, Sliderocket, Blogger, Wikispaces, Facebook

Video og fotohistorier:

- Creaza, Moviemaker, Photostory, Audacity, Animoto

Tegneserie/tegnefilmverktøy

- Creaza, Pixton, GoAnimate, Paintshop pro

Film og bilderessurser

- YouTube, Flickr creative commons, Picasa, NRK-skole

Statistikk og grafisk framstilling

- Excel, Twtpoll, Google spreadsheet

Interaktive kart

Google earth, Google maps, Kart i skolen

Tips og forslag


1. Samfunnskunnskap

Mål etter 10. trinn: Presentere og drøfte et aktuelt samfunnsproblem. Oppgaven er laget i Sliderocket, og skal besvares av eleven i Wikispaces.


2. Historie

Mål etter 4. trinn.
- Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy
- Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istiden
Oppgave: Lage en tegneserie i creaza der man kombinerer bilder, fagtekst og figurer. Lese inn fagtekst i audacity. Legge bildene og lydene inn i Moviemaker, lage en film
3. Geografi

Mål etter 7.trinn
-Fortelle om regnskog, gresslette, ørken og andre landskapstyper og forklare hvordan menneske nytter seg av dem.
4. For læreren

Velg deg et kompetansemål som du bryter ned til et demål du ønsker elevene skal jobbe mot. Lag en oppgave som skal løses ved hjelp av et de digitale verktøyene nevnt i listen over. Ønsker du å bryne deg på disse verktøyene selv kan du invitetere flere kolleger til å lage oppgaver. Løs deretter hverandres oppgaver før du lar elevene få prøve seg